top of page
Reiki terapi

Badstue på blå resept - Del 3

Smertelindring

Hva er smerte?

"Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som forteller deg at kroppen din trues av eller utsettes for skade. Smerten kan inndeles i ulike kategorier smerte." Norsk Helseinformatikk

Smerter vi får - eller har - resulteres av sykdommer, overbelastninger og skader. 

Derfor konsumeres det store mengder med paracetamol, ibuprofen samt andre reseptbelagte medisiner mot smerter. Alle typer medisiner har bivirkninger - av forskjellig karakter - og virker forskjellig individuelt. Men det finnes et godt alternativ til medisiner, og som er helt uten negative bivirkninger:

 
BADSTUE KAN REDUSERE SMERTER !!

Dersom man ønsker å prøve ut om badstue kan være gunstig i nettopp ditt tilfelle - noe som kan være lurt før man investerer - kan man låne badstue enten privat, eller en offentlig badstue. Tradisjonelle badstuer (el./vedfyrt) er for så vidt enkelt å finne, men IR-sauna (FIR - Far Infra Red, (langbølget)) er ikke så utbredt pr. idag. Det er imidlertid viktig å få prøvd IR-sauna, da mange brukere rapporter at denne er spesielt gunstig mot bl.a. ledd/muskelsmerter, hodepine m.m. 

Hoteller, feriesteder m.fl. vil forhåpentligvis tilby IR-sauna i framtida, slik at man får testet ut denne typen. Tjeneste/produkt bør være av topp kvalitet, noe som gjør det trygt for brukerne. Viktig og merke seg at det er svært varierende kvalitet på denne type produkter som tilbys i markedet i dag, og at her gjelder også "Man får hva man betaler for". Solsmia AS er opptatt av å levere en badstueopplevelse av topp kvalitet - les mer om badstueløsninger her.

Les videre og finn ut mer om dokumenterte resultater... 🔽

Smertelindring uten bivirkninger...

Infrared sauna use has become one of the most popular alternatives to medicine for chronic pain. Infrared sauna heat works by penetrating joints, muscles, and tissues, increasing circulation and speeding oxygen flow. Doctors recommend infrared sauna therapy to relieve chronic fatigue syndrome, arthritis, migraine headaches, fibromyalgia, musculoskeletal and joint pain and other chronic pain conditions. Chronic pain patients experienced a nearly 70% reduction in pain levels after the first session of infrared sauna therapy. (saveoneperson.org)

  • IR varmebehandling er en anerkjent og utprøvd behandlingsmetode for smertelindring i en årrekke, og benyttes av en hel rekke helseinstitusjoner. Søker man litt på Google kan man finne ut mer om dette selv...

Kan alle ta badstue - er det trygt? "As a rule of thumb, if a person can walk into a sauna, he or she can walk out of it. Misuse and abuse of the sauna are another matter." (Europe PMC) (Link: https://europepmc.org/article/med/9100952)​. OBS! Er du usikker på om du kan ta badstue - sjekk med legen din.

 

Solsmia AS har ikke den helsemessige kompetansen om å ta stilling til hvem som bør ta badstue eller ikke. Men bevisene på positive effekter er såpass sterke, basert på forskning, og synes det dermed er viktig å formidle disse. Solsmia kan imidlertid være behjelpelig med de forskjellige badstueløsningene, og håndterer gjerne hele prosjektet. 

Sitat Mark
bottom of page