top of page
kjærlighet

Badstue på blå resept - Del 2

Blodtrykk og hjerte/hjerne

"Blodtrykk er det trykket som blodet utøver mot blodåreveggen. Trykket er høyest i hovedpulsåren (aorta) og nær null, det vil si lik atmosfæretrykket, i venene ved innmunningen til høyre forkammer i hjertet. Trykket faller lite langs arteriene, mens det er et stort trykkfall gjennom arteriolene og kapillarene." (Det Store Norske Leksikon).

Har man høyt blodtrykk, vil man ønske å redusere dette. Vi nevner de tre viktigste tiltakene her.

TRENING - KOSTHOLD - BADSTUE

 

Trening:

Som mange vet, er at det ved høyt blodtrykk kan gi helsemessige utfordringer. Det finnes flere måter å få bedre kontroll på blodtrykket, bl.a. medisiner. En annen viktig metode er trening: "Regelmessig fysisk aktivitet og trening er for mange minst like god behandling av høyt blodtrykk som medisiner. Og så hjelper det mot mange andre sykdommer og plager, og det gir velvære dersom man finner en passende treningsform." (NHI) Se artikkel: Blodtrykket - NHI.no

Kosthold:

..."Det mest gunstige kostholdet for å senke blodtrykket består først og fremst av mye frukt og grønnsaker samt magre meieriprodukter..." (LHL) Se artikkelen her: Det beste kostholdet mot høyt blodtrykk | LHL

Badstue:

Regelmessig badstue reduserer blodtrykket, samt risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag både for de som allerede har en diagnose, samt forebyggende. Dessverre så må man til utlandet for å få fatt i studier av overraskende positive resultater vedr. badstue på hjerte/karsykdommer samt demens. Les videre om hvorfor du skal ta badstue regelmessig.

Les videre og finn ut mer om dokumenterte resultater... 🔽

"It's cool to be warm"

  • Studier fra Japan, Finnland og USA viser at regelmessig badstue gir svært gunstig effekt på hjerte og hjerne. Dette gjelder for både finsk sauna og Far Infrared Ray (infrarød sauna/Waon Therapy).  Anbefalt 4-7 ganger pr. uke...

  • Den kanskje viktigste studien på dette området er foretatt av finnen Dr. Laukkanen, gjennomført på over 2.300 personer i perioden 1981-1989, med oppfølging av disse i 21 år. Resultatene er uomtvistelige: store reduksjoner i tilfeller av hjerteinfarkt, hjerneslag, samt alzheimer og demens. Se rapporten her: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2130724

 

  • "Compared with men who had a sauna only once a week, the risk of high blood pressure was 46 percent lower in those who had a sauna four to seven times a week." (MDweb)

  •  "Repeated sauna treatment, known as Waon therapy, has been shown to improve cardiac function as well as exercise tolerance in patients with chronic heart failure."

  • "Health benefits of exposing yourself to extreme heat include improved heart health, mental health, immune system function, and more." (Business Insider)

  • Kan alle ta badstue - er det trygt? "As a rule of thumb, if a person can walk into a sauna, he or she can walk out of it. Misuse and abuse of the sauna are another matter." (Europe PMC) (Link: https://europepmc.org/article/med/9100952)​. OBS! Er du usikker på om du kan ta badstue - sjekk med legen din.

 

Søker man litt på Google kan man finne ut mer om dette selv...

Solsmia AS har ikke den helsemessige kompetansen om å ta stilling til hvem som bør ta badstue eller ikke. Men bevisene på positive effekter er såpass sterke, basert på forskning, og synes det dermed er viktig å formidle disse. Solsmia kan imidlertid være behjelpelig med de forskjellige badstueløsningene, og håndterer gjerne hele prosjektet. 

bottom of page