top of page
Søvnforskning

Badstue på blå resept - Del 4

Hjernen

"Immunsystemet, eller immunforsvaret, er kroppens forsvar mot smittestoffer. Immunsystemet består av spesialiserte celler og organer, og løselige proteiner som kan uskadeliggjøre bakteriervirussopp og parasitter." (Det Store Norske Leksikon).

 

Det finnes mye forskning på hvordan man skal styrke dette, bl.a. ved inntak av bl.a. omega-3-fettsyrer, og en rekke vitaminer og mineraler som vitamin D, vitamin A, sink, selen, jern. Immunforsvaret bedres også ved trening/mosjon, stressreduksjon og søvn.

Det som ofte utelates i norske artikler og studier er at dersom man tar badstue regelmessig, vil det alene gi en vesentlig styrkingen av immunforsvaret. Det skyldes at kroppen øker antall hvite blodlegemer, som er kjent som kroppens forsvarsverk mot infeksjoner. Dette gjelder for både tradisjonelle badstuer og IR-badstuer.

Les videre og finn ut mer om dokumenterte resultater... 🔽

Oftere = bedre

  • "One of the most impressive benefits of infrared sauna use is the immune system boost that is experienced with each session." (Endeavour College of Natural Health)

  •  "This artificially induced fever mimics the body’s natural defence mechanisms, stimulating the production of white blood cells which assist the body in fighting infections." (Endeavour College of Natural Health)

  • "Health benefits of exposing yourself to extreme heat include improved heart health, mental health, immune system function, and more." (Business Insider)

  • "Far Infrared Sauna Therapy (F.I.R.S.T.) helps to boost the immune system in many ways. First off, as the far infrared heat raises the body’s core temperature it also induces an artificial fever. A fever is one of the body’s immune responses that attempts to neutralize a bacterial or viral infection. White blood cells also rapidly proliferate due to the suitable environment and can also help fight off the harmful pathogens and microbes that invade the body." (Dr. Cory Hewko)

  • "Historical and emerging evidence suggests regular sauna bathing enhances cardiovascular, respiratory and immune function as well as improving mood and quality of life." (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine)

De fleste forskere og leger er enige: regelmessig badstue booster immunforsvaret, og gjør deg mer motstandsdyktig mot bakterie- og virusinfeksjoner. Jo mer badstue man tar desto høyere immuneffekt vil man oppnå. Anbefalt 4-7 ganger pr. uke...

Søker man litt på Google kan man finne ut mer om dette selv...

Solsmia AS har ikke den helsemessige kompetansen om å ta stilling til hvem som bør ta badstue eller ikke. Men bevisene på positive effekter er såpass sterke, basert på forskning, og synes det dermed er viktig å formidle disse. Solsmia kan imidlertid være behjelpelig med de forskjellige badstueløsningene, og håndterer gjerne hele prosjektet. 

bottom of page