top of page
 • Per Mikkelsen

Infrarød vs "vanlig" oppvarming - en kort sammenligning

Oppdatert: 1. feb. 2023

I-varmeovner/ir-paneler: strålevarme

Panel-, olje- og vifteovner: konveksjon


Peisen: Fra peisen er det den varmen som stråler ut i fronten som er hovedsakelig strålevarme. Den varmen som stiger opp i pipa og opp i taket over ovnen er hovedsakelig konveksjonsvarme.

Sola: Det er strålevarme vi får fra sola - både lang- og kortbølget IR, og har positiv helseeffekt.

Bålet: Over bålet er oppvarmet luft - konveksjon. Den forsvinner raskt ut i atmosfæren. Varmen du kjenner i ansiktet ved siden av bålet er stort sett strålevarme.

Kroppen: selv kroppen avgir infrarød stråling til omgivelsene...


Infrarød strålevarme er helt ufarlig - tvert i mot viser forskning at den gir positive helseeffekter. Det gjelder både lang- og kortbølget IR.

​Konveksjonsvarme (tradisjonell veggmontert ovn). Varm luft stiger opp, og varmer rommet ovenfra og ned.

​Infrarød varme (IR-panel takmontert). Varmestrålene treffer gulv/interiør, og varmer rommet nedenfra og opp.


FLIR-bilder
 

Oppvarming


IR varmeovner/paneler

Neste generasjons oppvarming. Strålevarmen varmer opp objekter i retningen av varmestrålene. Objekter er ofte gulv, vegger, møbler og annet inventar. Oppvarmingen starter umiddelbart. Oppvarming av gulvsonen starter umiddelbart, enten panelet henger på veggen eller i taket.


Fordeler:

 • Raskere oppvarming, da IR varmer nærmest umiddelbart, direkte på objekter og ikke lufta.

 • Panelene er helt lukket, og brenner ikke støv.

 • IR-stråler virker også hemmende på mugg- og soppsporer, samt bakterier og virus.

 • IR-panel tørker også ut kondens fra bygningsmasse, og forebygger mot svartsopp.

 • Lite varmetap ut lufteventiler og ved utlufting, da det er bygningsmassen og objektene i rommet som er varmemagasinet.

 • Miljøvennlig med mer futt: ir-paneler bruker mindre watt pr. m² enn konveksjonsoppvarming. Det betyr at oppvarmingsbehovet løses med mindre og/eller færre ovner.

 • Stilig design, tidløs og nøytral, og er lydløse.

 • Fleksibel montering - modeller for gulv, vegg og tak.

 • Disse ovnene krever ikke vedlikehold.

 • Selv om IR-panel er noe dyrere enn konveksjonsovner, får du pengene raskt igjen med lavere strømforbruk. Se regnestykket under.

Ulemper: Noe dyrere i innkjøp, MEN det vil lønne seg over litt tid mht. lavere strømforbruk.


Kalkulator ir-konv
.xlsx
Download XLSX • 37KB 

IR-panel kan du skaffe deg nå, i 350, 550,, 750 eller 950W. Termostat separat. Flere løsninger tilgjengelig. Kan også tilknyttes eksisterende termostat eller smarthus-løsning:

Et IR-panel komplett med veggfeste og innebygd termostat. Kan også tilknyttes eksisterende smarthus-løsning. Modeller i 400, 700 og 1000W:


 

Konveksjonsovner/paneler

Varmen flyttes fra varmekilde til væsker/gass - i dette tilfelle luften. Da varm luft stiger, starter oppvarmingen av rommet i taket. Her varmer man da opp rommet fra taket og ned, slik at det tar tid før rommet er varmt i oppholdssonen. Konveksjonsovner trenger også tid til selvoppvarming før oppvarmingen av luften er effektiv.

Fordeler: Rimelige i innkjøp. God tilgjengelighet - selges overalt.

Ulemper: Bruker vesentlig lengre tid til oppvarming. Dyrere i bruk enn ir-ovner. Forbrenner støv (panel/vifteovner) som tilsettes lufta. Gir dårligere inneklima (les mer om VOC her). Er ikke anbefalt av Norges Astma- og allergiforbund. Les mer om det her. Stort sett designmessig utdatert - produsentene bruker diverse materialer (f.eks. glass) for å kamuflere en lite tiltalende "klump". Etter en tids bruk blir veggen bak/over ovnen svart av varmen samt av karbonisert støv (svevestøv/VOC). Finnes stort sett som gulv og veggmodeller.


Forskjell på strålevarme t.v. mot konveksjonsvarme t.h.
 

Badstue


IR sauna

Vedfyrt/elektrisk sauna

IR

Strålevarmen fra IR-panelene i badstua starter oppvarmingen av objekter (og kroppen) umiddelbart. Effektforbruk fra panelene ca 1 - 1,5 kW, avhengig av størrelsen på badstua.

Fordeler: Badstua kan tas i bruk umiddelbart. Bruker 1-1,5kWh. Gir store helsemessig fordeler. Ekstremt god forebygging av alvorlige helsetilstander. (Krever regelmessig bruk - les mer om det her.) Har en avslappende effekt, og virker også smertestillende på enkelte tilstander.

Ulemper: Det er en smakssak om hvilken type badstue man foretrekker; Mange ønsker den høye temperaturen man får i finsk badstue. Det får man ikke i en IR badstue. (<60 C°), og da er den ypperlig for de som ikke orker den høye temperaturen. Ellers ingen ulemper.


Konveksjon

Tradisjonell badstueovn varmer opp luften, som igjen varmer opp objekter (og kroppen). For å oppnå riktig temperatur (80-100 C°) må ovnen skrus på en tid i forveien. Ovnstørrelse fra 5-6 kW og opptil 20-25 kW avhengig av romstørrelse. (Alternativt kan man benytte vedfyrt badstue...)

Fordeler: Som IR-badstue; gir store helsemessig fordeler. Ekstremt god forebygging av alvorlige helsetilstander. (Krever regelmessig bruk - les mer om det her.) Har en avslappende effekt, og virker også smertestillende på enkelte tilstander. Steinmagasin der man kan benytte vann til luftfuktighet.

Ulemper: Bruker tid til oppvarming. Bruker vesentlig mer strøm (gjelder ikke for vedfyrt). Noe vedlikehold vedr. ovn og steinmagasin 1-2 ganger/år.


 

En tradisjonell elektrisk badstuovn for finsk sauna. Fåes i flere varianter:

Komplett ir-badsturom. Plasseres på soverommet eller badet, og plugges rett i stikk-kontakten:


 

Terrassevarmere


Stort sett alle terrassevarmere fåes kun som strålevarme.


De fleste er elektriske, men det finnes også noen som drives av gass. Sistnevnte er mer fleksible mht. plassering, da disse ikke krever skjøteledning/strøm. Kostnadsmessig er det dyrere å benytte gassovner.  

Varmepumper


Gir kun konveksjonsvarme.

Varm luft blåses ut og sirkulerer lufta i rommet.

Fordeler: strømbesparende. Hvor mye strøm man sparer avhenger av type modell, utetemperatur og vedlikehold.

Ulemper: Kostbar investering og vedlikehold. Lite tiltalende design, og har både ute- og innemodul. Utendørs og innendørs støy. Gir en konstant ugunstig sirkulasjon i innelufta, samtidig som støv holdes konstant svevende. Filtrerer ikke ultrafin støvfraksjon. Svevestøv og sirkulerende luft er ikke anbefalt av Norges Astma- og allergiforbund. Les om dette her. Krever hyppig vedlikehold - også av fagperson - for å unngå at inneklimaet blir enda verre. Mange ignorerer vedlikeholdet - med forverret inneklima som resultat.


 

Konklusjon

Strømbesparelser er en faktor, men en enda viktigere faktor er problemstillingen med inneklima når man velger å benytte gammel teknologi til oppvarming (konveksjon).

I dette tilfellet er ikke gammelt nødvendigvis best!

De fleste er enige om at forebygging er bedre enn behandling. De fleste (både barna og de voksne) oppholder seg mest hjemme (78-80%) - kanskje enda mer nå med utstrakt bruk av hjemmekontor, og da er det derfor smart å sørge for gunstig inneklima, og ta riktige valg mht. oppvarming. Husk at barna er mer utsatt enn voksne, les mer om inneklima her. Dersom man skifter ut gamle elektriske konveksjonsovner, oppnår man ikke bare en akutt forbedring sammen med en forebyggende effekt mot bl.a. astma- og allergiplager, men også en overraskende reduksjon i strømforbruket. Når det gjelder varmepumper, så har disse også - dessverre - en negativ effekt på inneklimaet til tross for lovnader om spesialfiltre mot pollen etc. etc. Se innlegget om varmepumper her. Så da ender vi opp med at dette er en prioriteringssak.


Man kan selv sjekke ut mer om temaene rundt oppvarming, inneklima og strømforbruk. Pass på å sjekke ut fakta hos nøytrale - ikke kommersielle instanser.Ytterligere informasjon

Huseiernes Landsforbund: "Overraskelser i støvet"Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page