• Per Mikkelsen

Infrarød vs "vanlig" oppvarming - en kort sammenligning

Oppdatert: 20. mai

IR-varmeovner/paneler: strålevarme

Panel-, olje- og vifteovner: konveksjon


Peisen: Fra peisen er det den varmen som stråler ut i fronten som er hovedsakelig strålevarme. Den varmen som stiger opp i pipa og opp i taket over ovnen er hovedsakelig konveksjonsvarme.

Sola: Det er kun strålevarme vi får fra sola - både lang- og kortbølget IR, og har positiv helseeffekt.

Bålet: Over bålet er oppvarmet luft - konveksjon. Den forsvinner raskt ut i atmosfæren. Varmen du kjenner i ansiktet ved siden av bålet er stort sett strålevarme.

Kroppen: selv kroppen avgir infrarød stråling til omgivelsene- men i mindre omfang enn overnevnte.


Infrarød strålevarme er helt ufarlig - tvert i mot gir det positive helseeffekter. Det gjelder både lang- og kortbølget IR.


 

Oppvarming


IR varmeovner/paneler


Strålevarmen varmer opp objekter i retningen av varmestrålene. Objekter er ofte gulv, vegger, møbler og annet inventar. Oppvarmingen starter umiddelbart. Oppvarming av gulvsonen starter umiddelbart, enten panelet henger på veggen eller i taket.

Fordeler: Raskere oppvarming, da IR varmer nærmest umiddelbart, direkte på objekter og ikke lufta. Panelene er helt lukket, og brenner ikke støv. Fleksibel montering - modeller for gulv, vegg og tak. Lite varmetap ved utlufting, da det er objektene i rommet som er varmemagasinet. Mer futt: man trenger ca. 25-30% mindre watt pr. m² enn konveksjonsoppvarming. Det betyr at oppvarmingsbehovet løses med mindre og/eller færre ovner. Stilig design, tidløs og nøytral. IR dreper også mugg- og soppsporer, samt bakterier og virus. Krever ikke vedlikehold.

Ulemper: Dyrere i innkjøp.


Konveksjonsovner/paneler

Varmen flyttes fra varmekilde til væsker/gass - i dette tilfelle luften. Da varm luft stiger, starter oppvarmingen av rommet i taket. Her varmer man da opp rommet fra taket og ned, slik at det tar tid før rommet er varmt i gulvsonen. Konveksjonsovner trenger også tid til selvoppvarming før oppvarmingen av luften er effektiv.

Fordeler: Rimelige i innkjøp. God tilgjengelighet - selges overalt.

Ulemper: Bruker vesentlig lengre tid til oppvarming. Forbrenner støv (panel/vifteovner) som tilsettes lufta. Gir dårligere inneklima. Er ikke anbefalt av Norges Astma- og allergiforbund. Les mer om det her. Stort sett designmessig utdatert. Kun gulv og veggmodeller.


Forskjell på strålevarme t.v. mot konveksjonsvarme t.h.
 

Badstue


IR sauna

Vedfyrt sauna

IR

Strålevarmen fra IR-panelene i badstua starter oppvarmingen av objekter (og kroppen) umiddelbart. Effektforbruk fra panelene ca 1 - 1,5 kW, avhengig av størrelsen på badstua.

Fordeler: Badstua kan tas i bruk umiddelbart. Trekker en brøkdel av strøm. Gir store helsemessig fordeler. Ekstremt god forebygging av alvorlige helsetilstander. (Krever regelmessig bruk - les mer om det her.) Har en avslappende effekt, og virker også smertestillende på enkelte tilstander.

Ulemper: Det er en smakssak om hvilken type badstue man foretrekker; Mange ønsker den høye temperaturen man får i finsk badstue. Det får man ikke i en IR badstue. (<60 C°), og da er den ypperlig for de som ikke orker den høye temperaturen. Ellers ingen ulemper.


Konveksjon

Tradisjonell badstueovn varmer opp luften, som igjen varmer opp objekter (og kroppen). For å oppnå riktig temperatur (80-100 C°) må ovnen skrus på en tid i forveien. Ovnstørrelse fra 5-6 kW og opptil 20-25 kW avhengig av romstørrelse. (Alternativt kan man benytte vedfyrt badstue...)

Fordeler: Som IR-badstue; gir store helsemessig fordeler. Ekstremt god forebygging av alvorlige helsetilstander. (Krever regelmessig bruk - les mer om det her.) Har en avslappende effekt, og virker også smertestillende på enkelte tilstander. Steinmagasin der man kan benytte vann til luftfuktighet.

Ulemper: Bruker tid til oppvarming. Bruker vesentlig mer strøm (gjelder ikke for vedfyrt). Noe vedlikehold vedr. ovn og steinmagasin.


 

Terrassevarmere


Stort sett alle terrassevarmere fåes kun som strålevarme.

Terrassevarmer - varmetårn

De fleste er elektriske, men det finnes også noen som drives av gass. Sistnevnte er mer fleksible mht. plassering, da disse ikke krever skjøteledning/strøm. Kostnadsmessig er det dyrere å benytte gassovner.
 

Varmepumper


Gir kun konveksjonsvarme.

Varm luft blåses ut og sirkulerer lufta i rommet.

Fordeler: strømbesparende. Hvor mye strøm man sparer avhenger av type modell, utetemperatur og vedlikehold.

Ulemper: Kostbar investering og vedlikehold. Lite tiltalende design, og har både ute- og innemodul. Gir en konstant ugunstig sirkulasjon i innelufta, samtidig som støv holdes konstant svevende. Svevestøv og sirkulerende luft er ikke anbefalt av Norges Astma- og allergiforbund. Les om dette her. Krever hyppig vedlikehold - også av fagperson - for å unngå at inneklimaet blir enda verre. Mange ignorerer vedlikeholdet - med forverret inneklima som resultat.


 

Konklusjon

De fleste er enige om at forebygging er bedre enn behandling. De fleste (både barna og de voksne) oppholder seg mest hjemme (78-80%) - kanskje enda mer nå med utstrakt bruk av hjemmekontor, og da er det derfor smart å sørge for gunstig inneklima, og ta riktige valg mht. oppvarming. Husk at barna er mer utsatt enn voksne, da de puster hyppigere i forhold til kroppsvekt. Dersom man skifter ut gamle elektriske konveksjonsovner, oppnår man ikke bare en akutt forbedring sammen med en forebyggende effekt mot bl.a. astma- og allergiplager, men også en overraskende reduksjon i strømforbruket. Når det gjelder varmepumper, så har disse også - dessverre - en negativ effekt på inneklimaet til tross for lovnader om spesialfiltre mot pollen etc. etc. Så da ender vi opp mer at dette er en prioriteringssak.


Fremdeles usikker? Det er en del stoff om dette rundt omkring, og da man selv sjekke ut mer om dette. Pass på å sjekke ut fakta hos nøytrale - ikke kommersielle instanser, og at artikler ikke er for gamle - f.eks. nyere enn 10 år...Ytterligere informasjon

Huseiernes Landsforbund: "Overraskelser i støvet"

FHI: "Data tyder på at astma i barnealderen aukar risikoen for å utvikle kols i vaksen alder"

FHI: "Helserisiko | Svevestøv kan skade celler i alle deler av luftveiene"

LHL: "Elektriske panelovner og vifteovner øker risikoen for astma"

NAAF: "Når det blåses inn luft fra varmepumpen, setter det i tillegg i gang virvelstrømmer i luften, og da vil fint støv sveve ut i luften – og bli pustet inn."

DinSide: "Nei, du bruker ikke nødvendigvis mindre strøm selv om du kjøper varmepumpe"


26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle