top of page
  • Per Mikkelsen

Kjøpe varmepumpe? Dette bør du vite...

Oppdatert: 10. jan. 2023

Dette innlegget gjelder for luft-til-luft varmepumper. Må ikke forveksles med andre varmepumpeløsninger, f.eks. for vannbåren varme (luft-til-vann) eller balansert ventilasjon.Innledning: I jakten på bevis, gode argumenter og best practise når det gjelder ENØK og privat oppvarming, ringte det underveis en alarmklokke når annonser for varmepumper begynte å hagle inn på e-post, sosiale medier og annonser overalt på div. nettsteder. Selv forbrukerrådet har tatt på seg jobben å samle, sortere og presentere varmepumper, og har laget sirlige rapporter om hvordan man skal navigere seg gjennom myriader av modeller. Jeg reagerte umiddelbart på salgsargumentene og begrepsforvirringen i denne bransjen, samt at disse henvender seg i sin dialog direkte til folk med faktiske diagnoser som bl.a. astma og allergi. Har fra få år tilbake selv erfart at varmepumpe i huset virket svært negativt på min livslange astma- og allergi. Derfor fremstår salgsargumentene fra varmepumpeprodusentene og -selgerne svært provoserende, og ønsker med dette å formidle en mer nyansert tilnærming til at varmepumper er helsebringende.

(Bilde: www.huseierne.no)


Executive summary: Advarsel! Har du barn i huset bør du undersøke litt dypere mht. "helsefordelene" med varmepumpe.

Hva er forskjellen på løgn og falske forhåpninger?

Varmepumpeindustrien er stor - flere mrd. kr. Det er mye penger, og derfor bruker varmepumpeindustrien i Norge all energi! på å framstille produktene ikke bare svært økonomiske, men også inneklimavennlige. 'Selv nett/strømselskapene har kastet seg på denne inntektskilden (Fjordkraft m.fl.) Her er det kun ENØK blir prioritert framfor HENØK (H=Helse). Det betyr at økonomi og strømforbruk veier tyngre en den enkeltes helse og forebygging av til dels alvorlige plager/sykdommer. Folkehelsen ignoreres totalt i jakten på fortjeneste. Det konstrueres mange fordeler mht. at forbrukerne skal kjøpe varmepumpe, og det spilles ofte på frykt (helse). Mange av utsagnene er ren løgn, noen beveger seg i grenseland og noen er bare komiske. Produsentene kopierer hverandre, og påstander blir repetert bredt i markedsføringen. 'Industrien blander med overlegg begrepene, og kaller 'temperatur' for 'klima'. Utsagnene er på ingen måte forankret i forskning, og er basert på synsing - i en kombinasjon med argumenter som forbrukere gjerne vil høre. Dessverre er de helsemessige salgsargumentene uten holdepunkter, og benyttes kun for å øke omsetningen. Er det lovstridig å gi falske forhåpninger og love helsemessige fordeler uten å ha bakgrunn for det?.


Folkehelseinstituttet

Filteret!

Gjennomgående tema i salgsargumentene er at det finnes et filter!? på varmepumpen som fremheves som en ren halleluja-løsning for astmatikere og allergikere. Joda, det er filter i varmepumper, men det alene er ikke et argument for at alt som finnes av ultrafint svevestøv i rommet havner i dette. Tvert i mot - ugunstig sirkulasjon sørger for at alt respirabelt støv (grovfraksjon, mellomgrov og fin blir til ultrafin fraksjon, samt at støv som har ligget på høye flater og forbundet seg i kjemiske forbindelser løsner og blir tilført lufta. Kun en brøkdel av svevestøvet havner i filteret - grovfraksjon, og resten (mellomgrov, fin, ultrafin) blir holdt konstant svevende av luftvirvler produsert av varmepumpa. ("Pollenfilter" blir brukt i markedsføringen, og pollen regnes som grovfraksjon.) "Varmepumpen blir en støvmaskin" (vi.no). Begrepet "luftrenser" forveksles også med "luftsirkulasjon". En luftrenser opererer helt annerledes enn en varmepumpe, og har spesialfiltre som fjerner ultrafint støv. Og ikke uten grunn - firmaet Bedre Inneklima AS leverer luftrensere, ikke varmepumper.


Aircondition: Kondensproblematikken er ikke tatt med her, men er gjeldende for varmepumper som slår seg på kjøling under automatisk innstilling. Kort fortalt; kulde mot varme medfører ofte kondens, og kondens er vann/væske som gir opphav til vekst av bakterier og muggsopp - ikke bare bak sofaer og skap, men også i varmepumpas filter!! Dette spres da ut i innelufta sammen med respirabelt støv.


Økonomien

Produsenter stiller nødvendigvis med estimater på strømbesparelser, og må tilfredsstille flere betingelser - bl.a. utetemp., filterskifte, vedlikehold og plassering. (COP (coefficient of performance) brukes ofte for å beskrive forbruk/besparelser, og det er produsentene som selv setter denne faktoren på sine egne produkter. COP beregnes ut ifra absolutte og optimale betingelser.) Det påpekes at man må jevnlig ha vedlikehold på ytter-/innerdel utført av fagperson, og filtre må lo-fjernes/skylles/støvsuges inntil hver 14. dag. Enkelte leverandører forteller at man skal ha varmepumpen stående på kontinuerlig, andre sier at du skal senke innetemperaturen. Noen sier at man skal kun kjøre pumpen manuelt, mens andre sier at du skal kjøre den på program i en smarthus løsning. Vedlikeholds- og servicekostander er ikke tatt med i regnestykker når det snakkes om ROI (når investeringen er innspart). Noen artikler viser til at man ikke sparer særlig på varmepumpe på bakgrunn av feil bruk og/eller tette filtre/manglende vedlikehold.

Varmepumper - dyrt å montere, krevende vedlikehold

Og ja, det er riktig at Enova har gitt økonomisk støtte til kjøp av varmepumpe. Enova er opptatt av ENØK, og begrepet enøk har kun en økonomisk vinkling, og ingenting med inneklima å gjøre. (i motsetning til H-ENØK, der H står for helse)


Design

Hundrevis av forskjellige modeller å velge mellom!! Disse lages i alle mulig former og farger, slik at man kan velge og vrake. Innemodul: alt fra store og tykke og ikke så veldig tiltalende klumper til "supertynne" modeller (20cm "tynne") som man henger opp på stue-veggen. Yttermodul: En stor og støyende kasse montert inntil huset. Støy, vifteblader, vibrasjoner, ising etc. er et kjente problemer iflg servicemanualer og bedrifter som driver service og vedlikehold på varmepumper.


Inneklimaet / helsa

Begrepet "inneklima" omfatter temperatur, luftfuktighet, støy, lukt, svevestøv, lysforhold


Leser man litt om hva varmepumpeselgerne sier, finner vi bevis på bransjens bevisste bruk av begrepsforvirringer og sannhetsforvrengninger:


Miba: "VARMEPUMPE ER PERFEKT I KOMBINASJON MED VEDFYRING"

CTC: "NAAF anbefaler varmepumpe som varmekilde for deg som sliter med allergi" (begrepsforvirring - NAAF uttalelsen gjelder for LUFT til VANN varmepumpe)

Nettavisen: "Reduserte allergiplagene med varmepumpe" (kjøpsannonse i samme artikkel)


Hva har varmepumper med godt inneklima å gjøre!?

Hvis man derimot undersøker litt mer hos nøytrale helseinstitusjoner som er mer opptatt av HENØK - de som har folkehelsen i fokus - finner man en helt annen tone. Norges Astma- og allergiforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Folkehelseinstituttet gir advarsler om bruk av varmepumpe.Miljø og klima:


Man sparer strøm - på bekostning av helsa, og barna er de største taperne !!

Konklusjon?

Påstand basert på overstående "research":

luft-til-luft varmepumper kan spare strøm, og har heller ingen andre fordeler:


Økonomi - LG/G (lite godt/godt)

Inneklima - LG (lite godt)

Støy - LG (lite godt)

Design - LG (lite godt)

Vedlikehold - LG (lite godt)


Så hva er egentlig konklusjonen? Skal vi blindt stole på selgerne av varmepumper, eller skal vi lytte til de nøytrale ikke-kommersielle instansene som advarer oss i mot dem? Valget er fritt, og det blir til syvende og sist en prioriteringssak: redusere strømregningen mest mulig, eller passe på helsa til de som bor i huset.


Anbefaling: Du som har planer om å kjøpe varmepumpe bør undersøke mer rundt temaet inneklima hos nøytrale instanser, ikke-sponsede artikler i media samt forskningsrapporter.IR lukkede panelovner - garantert frie for filter, støy, støv og vedlikehold:


29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page