top of page

IR varmeovner

IR - InfraRød oppvarming er det smarte valget

Svært gunstig for  inneklimaet
IR-panelovnene er helt lukket, og brenner ikke husstøv. Tradisjonelle panelovner - også kalt konveksjons/konvektorovner eller gjennomstrømningsovner har en luftgjennomstrømningsspalte der lufta passerer gjennom glødende metallspiraler. Luften som strømmer inneholder husstøv, som igjen inneholder kunstfibre fra tøy og møbler, rengjøringsmidler, insektsmidler mmm. Dette støvet karboniseres, og sendes ut i lufta som giftige, fine og ultrafine partikler som pustes inn helt nederst i lungene. Dette kalles VOC, og forårsaker en hel rekke plager, bl.a. luftveisplager.
I tillegg virker infrarød stråling hemmende på sopp og muggsporer. I legemiddelindustrien brukes bl.a. IR til å desinfisere kirurgiske instrumenter - dvs. drepe bakterier og virus.
IR paneler er også effektive mot uønsket kondens og fukt i bygningsmasse (vegger/gulv) som kan oppstå ved annen oppvarming. Disse tørker heller ikke ut luften i rommet, som er en stor fordel, og spesielt på vinteren da luften i utgangspunktet er kritisk tørr. Og tørre slimhinner sørger for enkel passasje for bakterier, virus, sopp- og muggsporer.

Kvalitet - forventet levetid på 30 år
Panelene er produsert i Europa, og har etter mange års testing og mange enheter i drift blitt mer effektive og driftsikre, samt fått en bedre og mer tidløs design. Valg av materialer og teknologi, samt at panelene gjennomgår en omfattende kvalitetskontroll gjøres for å sikre lang driftstid og levetid. Panelene/ovnene trenger heller ikke vedlikehold, slik som andre varmekilder trenger. Varmepumper krever jevnlig vedlikehold av fagkyndige, og filtre må renses månedlig for å unngå effekttap og redusert levetid. Konvektorovner bør støvsuges jevnlig for å fjerne karbonisert støv.

Økt varmekomfort - smartere oppvarming
Infrarød varme stråler ut fra panelene i en 120 graders spredning, og gir en komfortabel varme. Varmestrålene treffer objekter, interiør, bygningsmasse som gulv og vegger, og varmen lagres her. Dette er samme infrarød stråling som varmen fra sola. Det medfører at varmen holder seg i rommet mye lenger, da varmen ikke forsvinner helt ut i lufteventiler og ved utlufting av rom. Varmen holder seg lenger i den delen av rommet man oppholder seg - nedre delen av rommet. Det motsatte skjer ved luftoppvarming, luften stiger til taket og varmer rommet ovenfra og ned, og det er lite effektivt.

Kan brukes i smarthus løsninger
Ovnene har integrert termostat, med mulighet for ukeprogrammet og nattsenking. Men har du en smarthus løsning, trengs en termostat og en aktuator, og ovnen styres da fra smarthus appen. Man kan også påbegynne en ny smarthus løsning, og da trengs det en bridge, termostat og aktuator. Når man har dette, kan man legge til så mange enheter man ønsker seinere, og bygge ut ved behov (ovner, lys, persienner etc.) Vi kan tilby løsning fra Eaton, en av verdens største produsenter av kvalitetsmateriell for smarthus løsninger.

Strømbesparende
IR varme er et ENØK-tiltak! Siden IR ovnene varmer opp bygningsmasse og objekter, lagres varmen her, og avgir den til luften. Rommet varmes da nedenfra og opp. Denne oppvarming gir også vesentlig mindre varmetap ved utlufting. Dette medfører at tilført energi er tilnærmet lik avgitt energi - lite går tapt. Det er noe vanskelig å måle, og hva som er rett er individuelt fra rom til rom. Men beregninger viser at man sparer mye energi, og flere produsenter viser til opptil 50% mindre strømforbruk.

Lav-profil design - 14mm tykkelse
Helt lydløse paneler med slim-line profil. Minimalistisk utførelse, nøytral og tidløs. Tradisjonelle ovner har ofte en tykkelse på 5cm eller mer. IR panelene er enkle å montere, to skinner som skrus fast i veggen ved hjelp en medfølgende papirmal, der man hekter på ovnen. Ovnen kan også enkelt settes på hjul, og da har man en flyttbar varmekilde.

IR - et miljøtiltak
IR varme fra Solsmia er også et miljøtiltak! 1. Man sparer strøm, og reduserer energibehovet. 2. I tillegg trenger man færre paneler til oppvarming, som reduserer behovet for antall produserte enheter. 3. Panelene produseres i Europa (Ukraina), og slipper langtransport på containership over Stillehavet!

Ta det smarte valget - oppgradér til IR

X0A3469.jpg
bottom of page