top of page

Sunn og smart varme

Panelovner brukes som frostvakter, og opprettholder varmen på natta, og når vi ikke er hjemme.

 

Da det finnes mange forskjellige produkter og løsninger på markedet, kan du som hytte-eier bare velge og vrake. Tradisjonelle konveksjonsovner selges for en slikk og ingenting. Men, det er flere momenter man bør ta i betrakting når man skal velge...

Koselig vinterhytte
Advarsel mot svevestøv
babyen Foot

Visste du at man tilbringer mer enn 70% av tiden innendørs når man er på hytta? (> 80% hjemme)

Da er det naturlig å tenke på inneklimaet - selv på hytta. IR-panelovner er lukkede, og sørger for at innelufta ikke forverres. Inneklimaet forverres av varmepumper, tradisjonelle panelovner og vifteovner! Les mer om VOC (helseskadelige flyktige organiske forbindelser) i bloggen!

"Barn, spesielt de minste, puster også inn mer luft i forhold til kroppsvekt" (FHI).

Inneklimaet blir viktigere enn noensinne når det gjelder barna, som da er mer utsatt for dårlig luft enn voksne. Da blir det viktig å se på de store årsakene som gir bra eller dårlig inneluft. Ta en

titt i tabellen...

OBS!

Varmepumper (luft-luft) markedsføres som den rene halleluja-medisin mot astma- og allergiplager. Dette er et salgsargument som ikke har bakgrunn i forskning/tester, og skaper i beste fall falske forhåpninger. NAAF sier tvert imot at kunstig sirkulasjon i inneluft forverrer inneklimaet - dvs. holder "ultrafint svevestøv" (respirabelt støv) konstant svevende, og fungerer som en akselerator på astma- og allergiplager. Dette er ikke det verste, NAAF og LHL sier også på sine hjemmesider at man kan pådra seg astma- og allergiplager av ultrafint svevestøv. Løfter om fantastiske filtre holder ikke mål, da bare en brøkdel av støv som virvles opp havner der. Du som har planer om å kjøpe varmepumpe bør undersøke mer rundt dette hos nøytrale instanser og ikke-sponsede artikler i media !!

Visste du at frostvakta står på minst 8 måneder i året?

Med høy hyttestrøm forstår man raskt at dersom man kan redusere forbruket på elektrisk oppvarming ved bruk av IR varmepaneler, så gjør man det. Og det kan også gi deg god samvittighet med tanke på miljøet, da man trenger færre ovner for å dekke samme arealet. IR paneler har lav investeringskostnad, og man monterer ofte disse selv. Termostat stilles inn på ukeprogram med dag/nattsenking/frostvakt, eller man har en smart-hus løsning. Ikke noe mer å tenke på; smart og komfortabelt!! 

Varmepumpe og panelovn = inneklimaverstinger!!

Vifteovn er ikke tatt med - inneklima- og miljøversting på alle måter!

Kontakt oss

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan du kan bevare inneklimaet i tillegg til at du sparer strøm.

Takk for tilbakemelding!

bottom of page