top of page
Kvinnen i Hot Tub

Oppgradér badstua med IR-paneler

Dersom du oppgraderer en tradisjonell badstue med IR-paneler vil du:

  • Bedre ENØK. IR-paneler bruker en brøkdel av strømmen kontra tradisjonell badstue-ovn. IR badstue kan i tillegg benyttes straks den slås på.

  • Et stort salgsargument: mange gjester er opptatt av helse, og IR badstue er i ferd med å bli et helsebegrep. Her kan man distansere seg fra konkurrenter.

  • Valgfrihet. Gjester kan velge om de ønsker tradisjell badstue eller IR-badstue.

  • Få inn flere dagsbesøkende og hytteturister. Ta betalt for badstue-bruk.

  • Full kontroll. Tilkoblet reléboks og betjeningspanel styres både badstuovn og IR paneler enkelt fra app. 

  • Enkelt. Ir panelene installeres i eksisterende badstue - og antall paneler beregnes ut i fra størrelse.

Befaring -> beregning -> tilbud -> levering -> [installasjon] (kan installeres av lokal installatør)

Alternativer: KOMPLETTE BADSTUBODER - OPPGRADERING MED IR-PANEL

Ta kontakt med oss for spørsmål. Benytt skjemaet under eller send en e-post.

Takk for tilbakemeldingen!

Myren 28

3570 Ål

Telefon

+47 908 29 998

Email

bottom of page