top of page

Svevestøv (VOC) - innendørsfiende nr. 1

Oppdatert: 17. jan. 2023


Begreper mht. svevestøv:


IAQ (Inndoor Air Quality)
VOC (Volatile Organic Compounds). Kjemiske forbindelser med organiske karbonkjeder
TVOC (Total Volatile Organic Compounds). Totalsum av alle flyktige kjemiske forbindelser (hydrokarboner)

Størrelser:
PM - Particulate Matter (partikulært materiale)
PM 0.1 0.1 µm (ultrafin fraksjon / nanopartikler)
PM 2.5 2.5 µm (finfraksjon)
PM 10 10 µm (grovfraksjon)

Mengdemål:
VOC - Volatile organic compounds (flyktige organiske forbindelser)
Måles i ppb (parts pr. billion) = µg / m³ (mikrogram pr. kubikkmeter)
Grenseverdier:
0-250 ppb: VOC-nivåene i luften er lave.
250 til 2000 ppb: Det er på tide å lufte. Prøv å finne kildene dersom nivåene varer over en måned eller mer.
> 2000 ppb: VOC-innholdet i luften er svært høyt – vurder å iverksette tiltak/lufte godt ut med en gang.

VOC, PM 0.1 og PM 2.5 inngår i momenter som omfatter inneklima. Andre faktorer som definerer inneklima er radon, temperatur, luftfuktighet, lys og støy. Sistnevnte er ikke omtalt her.

Hvordan oppstår svevestøv

Luftbårne partikler med forurensningsforbindelser av kjemisk karakter. De kjemiske forbindelsene stammer fra helt dagligdagse produkter som duftlys, peis, gjennomstrømningsovner (standard varmeovner), parfymer, matlaging, møbler/interiør, rengjøringsprodukter, lim/maling, plastgjenstander m.m.m. Standard konveksjonsovner (panelovner som »alle» har på veggen) forbrenner støv, og dette karboniserte støvet tilsettes luften som fin og ultrafin fraksjon. De fleste har vel kjent at det lukter svidd når panelovnen slås på…
Svevestøvet kan også inneholde muggsoppsporer, pollen eller bakterierester.
Disse kjemiske forbindelsene fester seg over tid med både grove, fine og ultrafine partikler, og havner ofte på steder der rengjøring sjelden foretas - innendørs på alle flater gjerne i høyden. Disse partiklene er ikke farlige der de ligger i ro, spesielt når man passer på å av og til foreta en grundig rengjøring. Men kunstig luftsirkulasjon får partiklene til å løsne, og tilføres i luften vi puster inn. Det er når disse partiklene blir luftbårne - og havner ned i lungene våre - at varsellampen lyser.
Luft-luft varmepumper gir en ugunstig innendørs sirkulasjon av oppvarmet forurenset luft!
Varmepumper, sirkulasjonsvifter og vifteovner er en kilde til kunstig luftsirkulasjon. Selv om innerdelen på varmepumpen har et filter, klarer ikke filteret å fange opp fin og ultrafin støvfraksjon. Varmepumpe er derfor medvirkende til å forverre inneklimaet.

Helsemessige ringvirkninger av svevestøv

Fine og ultrafine partikler kalles også respirerbare partikler, og havner helt nederst i lungene.
Vi tilbringer også 80-90% innendørs hjemme, og dersom man har over 250ppb VOC, kan det bety at man kan oppleve helseplager.
Barna er de største taperne ved dårlig inneklima hjemme!
Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside: «Svevestøv kan skade celler i alle deler av luftveiene, direkte ved toksisk påvirkning av cellene, eller indirekte ved å aktivere betennelsesreaksjoner som igjen kan føre til skade på celler og vev. Partikler kan også være bærere for allergener, kreftfremkallende, organiske stoffer eller andre kjemiske stoffer.»
Konkret pekes det på plager som hud- og slimhinneirritasjoner, hodepine og trøtthet, luftveissykdommer og allergiske reaksjoner i luftveiene; allergi, astma, (KOLS) kronisk obstruktiv lungesykdom.
"Data tyder på at astma i barnealderen aukar risikoen for å utvikle kols i vaksen alder med ti gonger hos gutar, og med tre gonger hos jenter. Dette understrekar den betydelege nytten av å førebygge og forhindre slike sjukdommar." "Barn synes videre å være mer utsatt for skade av svevestøv enn voksne, trolig også fordi lungene ennå ikke er fullt utviklet." Barn er også mer utsatt enn voksne, da de puster mer i forholdet til kroppsvekt, og i tillegg har de et høyere aktivitetsnivå.

Hvordan redusere svevestøvet

Fjerne kildene som forverrer inneklimaet, samt rengjøring.

Kilder som forverrer inneklimaet: konveksjonsovner (tradisjonelle panelovner), vifteovner, luft-luft varmepumper, sirkulasjonsvifter.


 

Lukkede IR-varmeovner som ikke forverrer inneklimaet, og som også anbefales av NAAF:

 

Rengjøring: Jevnlig rengjøring. Benytte støvsuger med godt filter (HEPA). Skifte dette filteret med jevne mellomrom. Støvtørking eller støvsuging på høyere flater i rommet.


Kilder:

32 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page